Frikort 2015

Stortinget har bestemt at beløpet økes til  2.185 kroner.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

 

Det er nå satt i gang automatisk registrering av hver enkelt pasients innbetaling av egenandeler.

De som passerer frikortgrensen vil automatisk få tilsendt sitt frikort til den adressen som står i folkeregisteret.